5 grunner for hvorfor du burde meditere hver dag

Meditasjon har vært en del av menneskets kultur for tusener av år og kommer i mange forskjellige former avhengig av hvor i verden du er. Det virker som om meditasjon er noe alle snakker om, uavhengig av kultur, kjønn og alder.Meditasjon kan være vanskelig å finne tid til fordi det er en aktivitet som gjerne blir nedprioriterer ved siden av for eksempel husarbeid. Så hvorfor burde du sette av tid til å meditere?

1. Meditasjon reduserer stress.

Flere studier har vist at et 6-8 ukers mindfulness meditasjons kurs senker stressnivået hos deltakerne betraktelig.

2. Meditasjon øker selvbevisstheten.

Selvbevissthet er noe vi må øve på. Når vår selvbevissthet øker, blir vi bedre kjent med vår egen kropp, våre egne ønsker og behov. Vi blir flinkere til å skjønne når noe er feil og hvordan vi kan fikse det. I en studie (Farb et al., 2007) scannet de deltakernes hjerne og sammenlignet mennesker som praktiserte mindfulness og de som ikke gjorde det. Forskerne fant at de som praktiserte mindfulness hadde endringer i hvordan hjernen deres var sammenkoblet og brukt.

3. Meditasjon øker konsentrasjonen.

Det er også vist gjennom flere studier at mindfulness-meditasjon øker konsentrasjonen. Det finnes nå flere mindfulness programmer for skoleelever og lærere som kan brukes i skolen for å øke konsentrasjonen og andre aspekter (Mindfulness Norge, u.å).

4. Meditasjon holder deg yngre.

Meditasjon holder hjernen din ung (Luders et al., 2007). Hos 50-åringer som mediterer ble det funnet at de var 7,5 år yngre enn andre 50-åringer. Dette er vel en god grunn til å begynne å meditere?

5. Meditasjon gjør deg mer glad.

De som mediterer ser gladere ut, og jo mer du mediterer jo mer glad ser du ut (Choi et al., 2011). Vil det si at de er mer glad enn andre? Kroppsspråket vårt sier mye til andre mennesker og glade personer smiler oftere og har et mer åpent kroppsspråk enn andre. Vårt mentale indre følger kroppen. Derfor kan vi når vi ikke føler oss på topp «lure» hjernen vår til å tro at vi er glade ved f.eks. å smile. Det er noe i utsagnet «fake it until you make it».

Inspirert av innlegg hos https://lqplanet.com/blogs/blog-lq-planet

. .

Kilder

Choi, Y., Karremans, J. C., and Barendregt, H. 2011. The happy face of mindfulness: Mindfulness meditation is associated with perceptions of happiness as rated by outside observers. The Journal of Positive Psychology, 7(1), 30-35. https://doi.org/10.1080/17439760.2011.626788

Ebdrup, Niels. (2011) Meditasjon mot stress og fobier. Forskning.no [Internett] Tilgjengelig fra: <https://forskning.no/alternativ-behandling-hjernen/2011/02/meditasjon-mot-stress-og-fobier> [Lest 05.09.18]

Luders, E., Cherbuin, N., and Gaser C. 2016. Estimating brain age using high-resolution pattern recognition: Younger brains in long-term meditation practitioners. NeuroImage, 123(1), 508-513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811916300404

Mindfulness Norge (u.å.) Oppvekst og utdanning. Mindfulness Norge [Internett] Tilgjengelig fra: <https://www.mindfulnessnorge.no/Oppmerksomt-narvar/Sidemeny/ON-i-ulike-sammenhenger/Oppvekst-og-utdanning.html> [Lest 21.09.18]

Norman A. S.