Hva er mindfulness?

Mindfulness er et stort og vidt begrep som kan tolkes på så mange måter. I bunnen handler mindfulness om menneskers evne til å være oppmerksom og tilstede (NHI). Mindfulness er en gammel meditasjonsteknikk fra buddhistisk tenkning og praksis. Det er en måte å møte lidelse (i vid forstand) i livet på (Psykologisk.no). Så lenge man jobber mot å være oppmerksom og i nuet, spiller det ingen rolle hva du kaller det.

Min favoritt definisjon er denne:

Mindfulness is paying attention in a particular way; on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally. - Jon Kabat-Zinn

Så hvordan skal du starte for å prøve å være mer oppmerksom i hverdagen?

– La tanker vært tanker, du trenger ikke å tro på dem eller gjøre noe med dem.

– Øv deg på å lytte uten å være dømmende.

– Ikke føle at du må fylle all tiden du har, lag rom til å bare være deg.

– Når tankene dine vandrer, prøv å kom tilbake på fokuset på pusten din.

– Legg merke til når du zoomer ut, øv deg på å vær mer oppmerksom på aktiviteten du gjør.

– Vær ute i naturen.

– Legg merke til at tankene liker å være dømmende. Ikke ta det seriøst for det er ikke den du er.

Det kan være vanskelig å endre tanker og adferd. Det moderne menneske kan ofte være offer for “tidsklemma” og hvor skal man starte å prøve ut disse forskjellige strategiene? Start med noe så enkelt som å pusse tennene med den hånda du ikke bruker til vanlig. Derfor dette er en god øvelse er fordi du må være med oppmerksom på det du gjør istedenfor å være i tankene dine. Hvis du har barn, kan lek med dem være et godt sted for å starte. Det er kjent at barn er mer i nuet enn voksne. Det som kan være lurt er å speile barnet, gjør det barnet gjør, spill med på alle tanker og utsagn barnet kommer med. På denne måte kan du lære hvordan du kan respondere på ting som skjer i nuet, uten å tenke på søpla som skulle vært bært ut.


Hva gjør du for å være med oppmerksom i hverdagen?